Massepolitikk og nasjonar


Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du ein bokstav.

        1   2            3     
                     4   
5           6         7   8       
  9               10         
                      
     11          12           
13                        
     14                   
                    15    
  16        17                
18         19                 
       20    21         22        
   23                     
         24               
                      
25          26                
                   27     
28          29                
               30         
 31                       
                      
         32