Året 1814

Klikk på talet der du vil begynne

Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på ”Kontroller svaret”. Dersom du står fast, kan du klikke på ”Hjelp”. Da får du ein bokstav

   1   2         3        4    5    6   
                      
 7          8               
                      
   9                     
 10              11    12         
 13        14                 
                      
   15            16           
                      
     17                   
18                        
       19       20            
    21                    
22     23           24            
                      
  25               26         
           27             
               28         
          29              
30                        
            31