Vegar til sjølvstendet for Noreg

Klikk på talet der du vil begynne

Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på ”Kontroller svaret”. Dersom du står fast, kan du klikke på ”Hjelp”. Da får du ein bokstav

  1          2          3     
        4               
    5     6      7           8   
  9                     
      10                 
                11       
  12                     
              13         
      14                 
15    16                     
    17     18        19          
                  20     
     21                  
  22                     
                     
   23          24     25         
  26          27      28         
     29                  
                     
30           31