Den industrielle revolusjonen

Klikk på talet der du vil begynne

Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på ”Kontroller svaret”. Dersom du står fast, kan du klikke på ”Hjelp”. Da får du ein bokstav

1   2      3   4                 
                     
 5     6         7      8        
                     
      9                 
               10        
    11                  12   
  13            14           
        15               
       16       17           
      18                 
 19                    20    
          21    22    23         
         24              
 25                 26       
27      28      29      30    31         
   32                    
                     
                     
33         34                
                 35