Det moderne industrisamfunnet tar form

Klikk på tallet der du vil begynne

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Fullfør kryssordet før du klikker på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav.

    1    2               3     
              4     5      6   
7     8           9            
10                   11       
                      
  12                 13       
                      
 14              15           
16                     17     
18           19               
               20        21   
     22                   
                      
  23           24      25     26      
      27    28                
                      
    29           30           
        31              32    
             33           
 34                       
                      
      35