Året 1814

Klikk på tallet der du vil begynne

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav. Fullfør kryssordet før du trykker på "Kontroller svaret".

1     2          3    4           
                      
           5             
  6                      
          7              
  8                     9   
      10     11               
 12                       
         13         14        
15                        
                      
       16    17               
  18                      
                      
       19    20        21         
                      
  22           23             
                      
      24             25       
              26          
27                        
            28