Veier til selvstendighet for Norge

Klikk på tallet der du vil begynne

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav. Fullfør kryssordet før du trykker på "Kontroller svaret".

 1                  2     3    
                      
 4       5        6    7          
                      
8     9            10           
                      
11              12            
      13      14              
                      
  15      16        17    18          
                      
   19       20       21           
      22                  
 23              24           
                      
 25               26        27    
                      
28         29                 
                 30       
       31                 
                      
32                 33