Den politiske revolusjonen

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav. Fullfør kryssordet før du trykker på "Kontroller svaret".

       1         2           
 3      4                    
        5           6        
                7         
8    9       10                11    
           12    13            
14       15                    
          16           17      
               18          
  19                       
            20         21      
  22                       
            23        24       
 25                        
                 26        
27      28        29               
   30                   31     
                 32        
33           34        35          
                       
36           37          38        
                       
 39          40