Den industrielle revolusjonen

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke p "Hjelp". Da får du en bokstav. Fullfør kryssordet før du trykker på "Kontroller svaret".

     1    2         3           
   4                      
  5         6     7             
 8                 9         
 10            11              
                   12      
             13            
      14        15             
     16                   17   
                       
          18               
19                   20        
            21          22     
23                     24      
         25                
     26    27                  
          28              29   
30                         
         31    32              
                       
   33             34           
                       
   35                36